ue-baner

Derstone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ” Rozwój firmy Derstone z wykorzystaniem profesionalnego procesu projektowego.

Celem projektu jest dalszy rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy rozumiany jako stworzenie wartości poprzez wdrożenie autorskich wzorów produktów oraz nawiązanie wspólpracy z projektantami. Realizacja projektu będzie skutkowała stworzeniem profesjonalnych projektów wzorniczych kontentu 3 gier tabletop w wersji cyfrowej i manualnej, które następnie zostaną wdrożone na rynek.
Planowane efekty: Powstałe w oparciu o profesjonalne projekty wzornicze produkty stanowią odpowiedź na rosnący rynkowy popyt na gry tabletop, zarówno ich tradycyjną manualną wersję, jak i wersję cyfrową. Wszystkie trzy produkty powstaną na bazie autorskiej, wypracowanej w trakcie realizacji projektu, innowacyjnej mechaniki, a dzięki skorzystaniu z profesjonalnych usług projektowych ich kontent będzie odpowiadał na potrzeby i preferencje odbiorców, pozwalając na wygenerowanie wartości rynkowej, co przełoży się na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i rozwój Wnioskodawcy.
Krótki opis projektu: Projekt zakłada rozwój podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z wykorzystaniem profesjonalnego procesu projektowego, którego celem będzie opracowanie projektów wzorniczych w oparciu, o które do oferty przedsiębiorstwa zostaną wdrożone 3 nowe produkty. W ramach realizacji projektu w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy (audyt wzorniczy) zostaną zaprojektowane 3 nowe produkty w postaci gier w wersji cyfrowej i manualnej. Każda z trzech gier tabletop zostanie wydana w wersji cyfrowej i manualnej. Będą to następujące gry:
1) Gra „Abar Reach” – gra kościana dla 2 do 5 graczy, której akcja toczy się w świecie dark fantasy, bazująca na innowacyjnej mechanice będącej rezultatem prac B+R Wnioskodawcy.
2) Gra „Gangs of Valheim” (tytuł ma charakter roboczy) – gra strategiczna dla 1 do 5 graczy, którzy stają na czele grup rywalizujących ze sobą o dominację nad miastem. Gra będzie bazowała na innowacyjnej mechanice stanowiącej rezultat prac B+R Wnioskodawcy.
3) IKENNAH (tytuł ma charakter roboczy) – gra dla od 2 do 5 graczy, który mogą grać w trybie single player lub kooperacyjnym. Stylistyka gry będzie nawiązywać do kultury i mitologii afrykańskiej. Integralną częścią gry będzie podręcznik opisujący przygody, do których dopasowane będzie ułożenie plansz. Gra w tyrbie sigleplayer i coop.
Wartość projektu: 614 385,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 424 575,00 PLN