Zapraszamy do skorzystania z usługi pozyskania funduszy europejskich w ramach programu „Wzór na konkurencję” na audyt wzorniczy, strategię wzorniczą oraz wdrożenie strategi wzorniczej.

Specjaliści Derstone pomogą w opracowaniu wniosków unijnych oraz kompleksowo przygotują kolejne etapy wzornicze mające na celu wdrożenie produktu lub usługi na rynek.
„WZÓR NA KONKURENCJĘ” to Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020
Dotacje UE na wzornictwo przemysłowe.
Celem działania jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią
się do wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez zwiększenie ich potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw. Umów się na spotkanie:

Dotacje unijne i Audyt wzorniczy


Na co

wzornictwo /produkt, usługa/

Dla kogo

mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski wschodniej

Cel

wprowadzenie na rynek innowacji

Nabór

Nabór wniosków do I etapu
09–10.2016 www.polskawschodnia.gov.pl

Etap I

Audyt wzorniczy   →   Strategia wzornicza.

Koszty kwalifikowane: usługi doradcze 100 tys. zł
Audyt wzorniczy to profesjonalna analiza wzornicza pozwalająca na zdiagnozowanie potencjału firmy i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego. Rezultatem audytu jest raport zawierający strategiczne rekomendacje do wdrożenia.

Etap II

Wdrożenie strategii wzorniczej.

Koszty kwalifikowane: usługi doradcze + inwestycje /zakup urządzeń, maszyn, wartości niematerialnych i prawnych/ 3 mln zł
Wdrożenie strategii wzorniczej to wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi podnoszących konkurencyjność firm.
Umów się na spotkanie: tel.: 00504 455 825